logo-mini

Onze SchoolDagindeling

DAGINDELING

De kleuters worden in de school verwacht:

Schooljaar 2022-2023
Beginuur 08.45h
Middagpauze 12.00h - 13.10h
Einde schooldag 15.30h
Op woensdag einde schooldag 12.00h